17 March 2010

דר' יחפן

שלום חברים 
מזמן התלהבתי והזמנתי נעלי חמש אצבעות, חלקכם ראיתם אותי איתם. נתקלתי בסרטון שהפיק רופא על ריצה ברגלים יחפות אשר מסביר יפה למה בעצם.

No comments: