17 March 2010

דר' יחפן

שלום חברים 
מזמן התלהבתי והזמנתי נעלי חמש אצבעות, חלקכם ראיתם אותי איתם. נתקלתי בסרטון שהפיק רופא על ריצה ברגלים יחפות אשר מסביר יפה למה בעצם.