30 September 2008

SwáSthya Yôga

SwáSthya פירושו עתיק.מסתבר שישנו זרם שגילה אותו master De Rose מברזיל (בתמונה עם הספרים)ומשם זה החל להתפשט לכל העולם. ההוכחה לקשר בין ריקוד ויוגה הוא האל Shiva שהוגדר כמלך הרקדנים.
אני ראיתי את כל הסרטונים , הכוראוגרפיה כבשה אותי, הכוח , הגמישות והחושניות. בעקבות זאת בא לי רעיון להכין הופעה עם תלמידים שמעוניינים. זה נכון שאנחנו לא לומדים לפי הזרם הזה אבל התנוחות שאנחנו מתרגלים מכינים את הגוף לביצוע של התנוחות

תהנו


דוגמה לחוזק
דוגמה לחוזק וחושניות

לא חייבת להיות רזה כדי להקרין נשיות כוח וגמישותובשביל זה צריך להיות סינים